woensdag 2 oktober 2013

verslag infovergadering ouders

Vorige week dinsdag was er een infomoment voor de ouders ivm de klaswerking.

Hieronder lees je een korte samenvatting.

1. "Het gras groeit niet sneller door eraan te trekken".
 Zo is het ook met jullie kinderen. Een kind forceren helpt niet. Motiveren en vertrouwen geven des te meer.

2. vrije tekst.
Elke maandag werken de kinderen 5O minuten aan een vrije tekst.
Ze mogen zelf kiezen welk een soort tekst. ( interview, verslag, verhaal, geboortekaartje, krantenartikel, strip, gedicht, quiz, ...)

Deze maand kregen ze als tip mee om eerst een mindmap te maken. Daarna hun tekst in het klad schrijven. Hun kladwerk controleren is ook belangrijk. En vervolgens hun werk in het net schrijven.

Er is altijd één groepje van het vierde leerjaar die hun vrije tekst aan de computer mag typen.

Als andere kinderen dat thuis willen typen mag het. Ze mogen ook iets knutselen die bij hun vrije tekst hoort. 

De voorstelling van de vrije teksten is op maandag 7 oktober. Dan mogen de kinderen die het willen hun tekst voorlezen. 
Als de kinderen dat liever niet doen, dienen ze gewoon hun tekst in


De vrije teksten zal ik ook meegeven naar huis zodat jullie ook kunnen genieten van de teksten. Je kan het ondertekenen. Dan bewaren we het in hun vrije tekst map. Na het 6de leerjaar zullen er al heel wat teksten inzitten.


3. Huiswerk.

Op maandag wordt de agenda ingevuld en gecontroleerd. Ik zou graag hebben dat je de agenda in het weekend ondertekend. Ik probeer ook regelmatig iets te noteren ivm je kind in de klas.

Het woordpakket dient om het dictee op woensdag voor te bereiden. (ook op bingel kan het woordpakket geoefend worden).
Het huiswerk ( meestal een werkblad of iets in het werkboek) is klaar tegen donderdag. 
En op vrijdag is er een weekproef. ( afwisselend taal, wiskunde en wero)

Normaal is er geen huiswerk in het weekend. Tenzij er nog iets dringend moet afgewerkt worden.

In het derde en vierde leerjaar is tafels oefenen en lezen ook heel belangrijk. 

Willen jullie steeds dictees en weekproeven ondertekenen? Dank je wel.

Op vrijdag krijgen de kinderen brieven, folders, ... mee.

4. Klasblog.

Ik probeer zoveel mogelijk verslagjes van de klaswerking op de klasblog te zetten.
Soms komt er info over een uitstap.
Af en toe een oproep naar materiaal.
Willen jullie af en toe eens 'piepen' naar de klasblog. DANK!

5. Beloningssysteem.

Dit schooljaar ben ik gestart met een beloningssysteem.  Inzet, goeie werkhouding, net werken, positief gedrag, ... wordt beloond met een stap. 10 stappen betekent een beloningskaart. En met de beloningskaart kunnen de kinderen een speeltijd binnen blijven of hun huiswerk verminderen. Als de kinderen met 3 samenwerken kunnen ze ook kiezen om op vrijdagnamiddag een spel te spelen.
Ik probeer me vooral te focussen op de goeie zaken van de kinderen.
Als ik een leerling te vaak tot de orde moet roepen kan het een streepje krijgen.  ( 1 streepje is een waarschuwing, 2 streepjes is een stap achteruit, 3 streepjes een stap achteruit en een strafwerk)

Dat was zowat het voornaamste van de infovergadering.

Groetjes
juf Nele