vrijdag 25 oktober 2013

herfstvakantie!


Ik wil jullie langs deze weg een fijne vakantie toewensen.
Tijdens vakanties krijgen de kinderen geen huiswerk mee. Even genieten is ook heel belangrijk!

Als de kinderen zin hebben om te leren. Kan je hen altijd een boek aanraden. Lezen is ook genieten, niet?
Of maal- en deeltafels inoefenen. Als je op google: tafels online oefenen intikt, krijg je heel veel leuke spelletjes om de tafels te oefenen.
Of zelf liedjes, versjes verzinnen om de tafels te oefenen kan ook.

(In de maand na de herfstvakantie zetten we extra in op maal-en deeltafels)