woensdag 13 november 2013

wapenstilstand 11 november 2013


Om 9u30 verzamelden enkele kinderen van onze school en enkele grote mensen rond het herdenkingsmonument.


Michiel, Emma, Ymke en Margot lazen een brief voor aan een onbekende soldaat. Met de boodschap dat oorlog nooit vrede kan brengen.

Daarna mochten alle aanwezige kinderen helpen met het leggen van de bloemenkransen.
Een trompettist blaasde de last post. Een aangrijpend moment.

Meester Marc houdt de vlag vast ter ere van de overleden soldaten.

Daarna trokken we naar het  kerkhof. Naar de plaats waar enkele jonge Britse soldaten een graf hebben.


De kinderen mochten een rode roos leggen op elk graf.


Dank je wel aan alle aanwezigen.