donderdag 14 januari 2016

werkbrief

Op donderdag krijgen de kinderen hun werkbrief mee naar huis. Meester Cies en juf Nele noteren er feed-back op. Zou je een paraafje kunnen zetten. Zo weten we dat jullie het gelezen hebben.
Op die manier zijn jullie op de hoogte van de werkhouding van je kind in de klas. 

Denk eraan dat het derde lj. 30 minuten afwerkt. Het vierde leerjaar werkt 40 minuten aan de werkbrief.

We wisselen ook af in weekproeven tussen taal, wero, wiskunde. We proberen het huiswerk aan te passen aan de weekproef.

Volgende week zal het een weekproef rekenen zijn.