woensdag 9 september 2015

infoavond


Aandachtige ouders net zoals hun kinderen. Fijn!
Bedankt voor jullie talrijke opkomst.


meester Cies, juf Marijke en juf Nele